0342 230 30 30 bilgi@ortadogurulocim.com

Menu

TAL-YA TABLA

Tarımda Büyük Devrim!

Su Tasarrufu

Tablalar, suyun buharlanmasına engel olur; yabani otların, bitkinin kök bölgesindeki suyu kullanmasını engeller. Yağmur suyu ile beslenen bitkilerin su ihtiyacını azaltır.%50 oranında su tasarrufu sağlar.

Gübre Tasarrufu

Azot kaybını ve besinlerin kök seviyesinin altına düşmesini engellediği için %30 oranında daha az gübre kullanılır.

Susuz Toprakta Kullanım

Özellikle fıstık ve zeytin gibi ağaç köklerindeki nem oranının korunmasıyla,daha sağlıklı ağaç ve meyve oluşumunu sağlar.

Toprak Hastalıklarında Azalma

Bitki köküne yakın bölgelerde yabani otların üremesini engeller. Yabani otla mücadelede masraflarında önemli oranda tasarruf sağlar.Toprak hastalıklarının tablalar altında üremesini kısıtlar ve hastalık kontrol masraflarını azaltır. Geri dönüşümlü suyla yapılan sebze üretiminde, damlama sistemi tabla altına yerleştirilerek ürünlerin su ile temasını engeller.

Büyümede Artış

Tablaların altında ve üstündeki mikro iklimlendirmeler, ağacı müthiş bir şekilde geliştirir. Tablalar toprak içindeki canlı ve mikro organizmaları muhafaza eder.Tabanların yansıttığı güneş ışınları sayesinde, ağaç bünyesindeki gölgede kalmış kesimlerin güneşten yararlanmasını sağlayarak fotosentezi arttırır.

Erken Hasat, Üründe kalite

Bu teknoloji, meyvelerin diğer yöntemlere göre daha erken olgunlaşıp, daha kaliteli ve raf ömrünün uzun olmasını sağlar.

Kış Uykusunda Kısalma

Tablalar altındaki sıcaklığın biraz daha fazla olmasından dolayı, meyve bahçelerinde kış uykusunu kısmen azaltmaktadır.

Don ve aşırı sıcak hasarlarında azalma

Bu teknoloji, don ve aşırı sıcaklardan dolayı oluşacak hasarların azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Kökteki ısıyı, tabla altında ve yüzeyinde oluşan mikro iklimlendirme ile düzenler.

Tuzlanmaya karşı önlem

Topraktaki nemin buharlaşamasını engellediği için tuzlanma yüzeye ulaşamamaktadır. Az su kullanıldığından, toprakta daha az tuzlanma oluşmaktadır.

Toprak verim gücünde artış

Bu teknoloji sayesinde,atıl duran tarım arazileri kullanılır hale getirerek, kazanç elde edilebilmektedir.

Organik Tarım

Azot kaybını ve besinlerin kök seviyesinin altına düşmesini engellediği için %30 oranında daha az gübre kullanılır.

Çevresel Yarar

Su ve gübre tasarrufu sayesinde, yeraltı sularının daha az kirlenmesine katkı yapar. Acı ve geridönüşüm sularının tarımda kullanılabilmesine imkan verir.Yabani ot ve tarım zararlılarını yok etmede kullanılan kimyasalların, daha az kullanılmasını sağlar.